Wentylacja mechaniczna


We współpracy z renomowanymi producentami wentylatorów dobieramy i oferujemy rozwiązania dla wentylacji mieszanej (najczęściej nawiewy naturalne, wywiewy przez wentylatory dachowe). Za pomocą programu VENTOS bilansujemy strumienie wentylacji naturalnej i mechanicznej w celu uzyskania stabilnej temperatury w każdej porze roku.

Wentylator Hybrydowy Wentylator Hybrydowy Wentylator Hybrydowy Wentylator Hybrydowy

Dachowe wentylatory hybrydowe umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żą- daną wartość ochrony akustycznej.

Realizując wentylację mieszaną w obiektach kubaturowych stosujemy zależnie od potrzeb, a także indywidualnych upodobań projektantów, wentylatory dachowe różnych typów: zaczynając od własnych wentylatorów hybrydowych, poprzez dachowe wentylatory promieniowe, w tym wyciszone akustycznie, aż do wentylatorów oddymiających.

Preferowana przez nas wentylacja hybrydowa ma tę zaletę, że w obiektach kubaturowych z dużym obciążeniem cieplnym od technologii, gdzie odzysk ciepła jest niemożliwy lub się nie opłaca, jesteśmy w stanie utrzymać stałą temperaturę przy zmiennych warunkach zewnętrznych zużywając na to minimum energii. Oznacza to kompromis niskich kosztów eksploatacyjnych przy umiarkowanych kosztach inwestycyjnych.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

wentylacja hybrydowa łączy w sobie zalety wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) i wentylacji mechanicznej.

YouTube GooglePlus