Żaluzje systemu VEX i SIGMA


Systemy żaluzji stałych VEX i SIGMA są zbudowane z wyciskanych ciśnieniowo lameli aluminiowych

Główne cechy to:

Żaluzje stałe VEX i SIGMA Żaluzje stałe VEX i SIGMA Żaluzje stałe VEX i SIGMA

Żaluzje stałe VEX i SIGMA służą do ochrony przed słońcem i deszczem; zabudowane pionowo chronią ście- nne czerpnie powietrza; zabudo- wane poziomo redukują nasłone- cznienie fasady

 • znakomita charakterystyka zabezpieczenia przed wnikaniem opadów deszczu
 • wspaniałe właściwości aerodynamiczne, w przypadku systemu SIGMA
 • znakomite właściwości materiałowe
 • wielorakie możliwości zastosowań:
  • w budownictwie ze szkła
  • jako system fasady budynku
  • jako elementy architektury
  • w konstrukcjach betonowych i ścianach murowanych z cegły
  • w fasadach obiektów przemysłowych
VEX 100
VEX 100
SIGMA
SIGMA
Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

wentylacja naturalna będzie zawsze tańsza od mechanicznej: w kosztach inwestycji najprawdopodobniej, a w eksploatacji na pewno!

YouTube GooglePlus