O firmie

Ventosystem O firmie

VENTOSYSTEM jest firmą inżyniersko-handlową.

Naszym obszarem działania jest wentylacja obiektów kubaturowych, głównie hal przemysłowych, z których należy usunąć nadwyżki ciepła, albo po prostu je wentylować, a w razie pożaru oddymić.

Obliczeniami wentylacji naturalnej i mieszanej wspieramy inżyniersko projektantów, inwestorów i generalnych wykonawców. Współpracujący z nami projektanci mogą liczyć na nieodpłatne udostępnienie programu VENTOS do obliczania wentylacji w przemysłowych budynkach kubaturowych oraz na pełne wsparcie we wszelkich kwestiach technicznych.

Generalnym wykonawcom zapewniamy instruktaż i nadzór nad montażem w pierwszej fazie realizacji. Na życzenie są też możliwe realizacje kompleksowe z montażem, automatyką i uruchomieniem instalacji – wykonujemy je we współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami instalacyjnymi.

Działalność w wyżej opisanym zakresie prowadzimy od 2007 roku pod firmą VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz

W 2012 roku przyjęliśmy do wykonania i zakończyliśmy w I. kwartale 2013 roku pierwsze kontrakty kompleksowe, t.j. po współuczestniczeniu w procesie projektowym dostarczyliśmy urządzenia, wykonaliśmy ich montaż w ścianach i na dachu, poprowadziliśmy trasy kablowe względnie rurkowe do wysterowania urządzeń elektrycznie względnie pneumatycznie, uruchomiliśmy systemy w pełnej automatyce.

W związku z rozszerzeniem zakresu działalności o wykonawstwo (wyłącznie według własnych lub konsultowanych z nami projektów) zmieniliśmy formę prawną firmy.

Od 2013 roku działamy pod firmą VENTOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

VENTOSYSTEM stawia sobie za najważniejszy cel rozwiązywanie ambitnych zadań inżynierskich z zakresu wentylacji obiektów kubaturowych w przemyśle. W oparciu o wiedzę techniczną, aktualne normy i przepisy staramy się proponować rozwiązania możliwie najlepsze technicznie i uzasadnione ekonomicznie.

Na następujących dalej podstronach znajdziecie Państwo wyjaśnienia i odnośniki do stosowanej przez nas praktyki inżynierskiej. Siłą rzeczy zawartość tych podstron będzie przybywać z biegiem czasu.

Do obliczeń przewietrzania naturalnego budowli kubaturowych (hal przemysłowych) stosujemy metodę zaproponowaną i sprawdzoną w publikacji, polegającą na bilansowaniu masy strumieni powietrza w węzłach oraz bilansu ciśnień w niezależnych oczkach obwodów - metodzie analogicznej do stosowanej w teorii obwodów elektrycznych. Podany tam algorytm został zaimplementowany w programie komputerowym pod nazwą VENTOS i w jego wersji bazowej jest dostępny dla zainteresowanych na licencji freeware po zgłoszeniu swoich danych na odpowiedniej podstronie tego serwisu.

Dla biur projektowych zajmujących się profesjonalnie wentylacją obiektów kubaturowych w przemyśle udostępniamy program VENTOS w wersji PROFESSIONAL na licencji indywidualnej, jako silne i precyzyjne narzędzie do projektowania wentylacji w przemysłowych obiektach kubaturowych.

Projektujemy własne dachowe wentylatory hybrydowe. Ich główny obszar zastosowań to obiekty kubaturowe średniej wielkości mieszczące urządzenia emitujące ciepło i hałas, ale też obiekty duże i wysokie, w których z jakichś istotnych przyczyn nie można zastosować wyłącznie wentylacji naturalnej.

Stanowią one energooszczędną alternatywę dla permanentnej wentylacji mechanicznej przez klasyczne wentylatory dachowe.