Wywietrzaki

Ventosystem Urządzenia Wywietrzaki

Wywietrzaki dachowe oferowane przez VENTOSYSTEM to urządzenia przeznaczone do usuwania nadwyżek ciepła poprzez wentylację naturalną w przemysłowych budynkach typu halowego: elektrowniach, hutach szkła i metali, walcowniach, spalarniach odpadów, itp. Istotną cechą tych wywietrzaków jest ich zdolność do utrzymywania pełnego strumienia powietrza wywiewanego przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu przed wnikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza obiektu. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji płyt blaszanych kierujących przepływem powietrza, klap lub lamel regulacyjnych oraz rynien odprowadzających wodę deszczową na powierzchnię dachu.

Stosowanie bardzo wydajnych wywietrzaków VENTOSYSTEM pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni dachu oraz efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła z hali. Niektóre typy wywietrzaków zostały przebadane i certyfikowane na zgodność z normą PN-EN 12101-2 zyskując dodatkowo funkcję klap dymowych. W Polsce wymogi europejskiej normy zharmonizowanej oraz wszystkich przepisów lokalnych spełnia wywietrzak dwufunkcyjny Vulcan II.

Nazwa "wywietrzaki liniowe" utarła się zwyczajowo dobrze obrazując możliwość zabudowy jednego długiego otworu w dachu modułami wywietrzaków tworzącymi "linię jeden za drugim". W określonych przypadka możliwa jest też zabudowa w formie „matrycy jeden przy drugim”. Poszczególne moduły mogą być oczywiście ustawiane także nad mniejszymi otworami pojedynczo.