EC Żerań - kotłownia szczytowa

Ventosystem Realizacje Kalendarium EC Żerań - kotłownia szczytowa
Informacje
Obiekt: Elektrociepłownia - kotłownia szczytowa
Lokalizacja: Warszawa
Zakres usług:  Dostawa czerpni i zespołów nawiewnych
Urządzenia:

23 szt. czerpni ściennych żaluzjowych VPL,

13 szt. zespołów nawiewnych

Odbiór: Sierpień 2019
Poprzednie
Następne