EC Żerań - Blok gazowo-parowy

Ventosystem Realizacje Kalendarium EC Żerań - Blok gazowo-parowy
Obiekt:

Elektrociepłownia -

Blok gazowo-parowy

Lokalizacja: Warszawa
Zakres usług:

Dostawa czerpni i wywietrzaków

Urządzenia:

 118 szt. żaluzjowych czerpni ściennych VPL 

29 szt. wywietrzaków dachowych Vulcan II dwufunkcyjnych

9 szt. wywietrzaków dachowyh Vulcan II jednofunkcyjnych

Odbiór: Styczeń 2020
Poprzednie
Następne