Huta szkła w Orzeszu - modernizacja III etap

Ventosystem Realizacje Kalendarium Huta szkła w Orzeszu - modernizacja III etap
Informacje
Obiekt: Huta Szkła hale wannowe i zimnego końca
Lokalizacja: Orzesze
Zakres usług:

Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie instalacji w trybie pracy automatycznej

Urządzenia:
- 24 szt. czerpni ściennych
- 5 szt. przepustnic wielopłaszczyznowych
Odbiór: Październik 2020
Poprzednie
Następne