Nasza instalacja w Kościanie już podłączona i przetestowana

Ventosystem Wydarzenia Nasza instalacja w Kościanie już podłączona i przetestowana

Kompletny system wentylacji z automatyką przygotowany na uruchomienie obiektu

W październiku b.r. nasze ekipy przeprowadziły prace związane z dostawą, oprogramowaniem i uruchomieniem automatyki wentylacji naturalnej w nowej hali produkcyjnej firmy Folplast. Dostarczyliśmy szafę AKPiA i czujniki obiektowe, przeprowadziliśmy montaż czujników, wykonaliśmy podłączenia obiektowe oraz podłączenia po stronie szafy.

W tej części naszego wykonawstwa znalazły się również: oprogramowanie sterowników, testy oraz wstępne uruchomienie instalacji.  

Był to już kolejny etap naszych prac w Kościanie, po dokonanych w lipcu i sierpniu dostawach i montażach czerpni powietrza żaluzjowych oraz wywietrzaków przemysłowych wraz z cokołami. 

Cały nasz kontrakt z firmą Folplast objął swoim zakresem także projektowanie i sterowanie automatyki wentylacji naturalnej, szkolenie użytkownika instalacji oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej automatyki.