Doradzamy – warto analizować pracę wentylacji w hutach

Ventosystem Wydarzenia Doradzamy – warto analizować pracę wentylacji w hutach

Bardzo często okazuje się, że w przypadku systemu wentylacji naturalnej ze sterowaniem automatycznym, satysfakcjonujące efekty można uzyskać poprzez szybką i tanią zmianę algorytmu sterującego, bez kosztownych nakładów na modernizację instalacji.

 

Hutnictwo szkła wiąże się nierozerwalnie z emisją znacznych ilości ciepła do otoczenia instalacji produkcyjnej. Mimo dużego postępu w rozwoju technologii produkcji szkła w ciągu ostatnich lat, poziom techniczny instalacji towarzyszących, w tym wentylacji, pozostawał w większości hut niezmieniony od dziesięcioleci.

Firma VENTOSYSTEM oferuje zarówno kompleksowe wykonawstwo systemów wentylacji wraz z automatyką dla hut, jak też prowadzi badania zależności parametrów powietrza w hutach szkła (temperatura i ciśnienie) w poszczególnych rejonach hali pieca, gdzie wyroby są formowane oraz hali zimnego końca, czyli miejsca w którym wyroby są transportowane, sprawdzane pod kątem jakości i pakowane.

Badania prowadzimy korzystając z różnorodnych metod. W obiektach, w których zrealizowaliśmy kompleksowe dostawy wraz z systemem automatycznego sterowania, pracę wentylacji monitorujemy na bieżąco dzięki sieci czujników wraz z systemem zdalnego alarmowania oraz monitoringu danych.

W obiektach, w których takiego systemu nie ma, oferujemy wykonanie badań parametrów powietrza, których celem jest diagnoza problemów związanych z wentylacją. Korzystamy z nowoczesnych mierników elektronicznych. Badania tego typu, jako uzupełniające, prowadzimy również w obiektach, w których zainstalowany jest system sterowania automatycznego.

Przeprowadzone analizy wyników wraz z uważnym wsłuchiwaniem się w uwagi i potrzeby naszych Klientów oraz pracowników pracujących w halach pozwoliły na sformułowanie wielu istotnych wniosków i na wprowadzenie praktycznych zmian poprawiających komfort pracy oraz zmniejszających straty produkcyjne.

Bardzo często okazuje się, że w przypadku systemu wentylacji naturalnej ze sterowaniem automatycznym, zadowalające efekty można uzyskać poprzez szybką i tanią zmianę algorytmu sterującego, bez kosztownych nakładów na modernizację instalacji.

 

Poniżej prezentujemy tylko kilka z wdrożonych przez nas modernizacji systemów wentylacji w hutach szkła.

1. Uwzględnienie w algorytmie sterowania kierunku i siły wiatru

W każdej hucie szkła to pracownicy na miejscu wiedzą najlepiej, co negatywnie wpływa na  produkcję ich wyrobów. W jednym z obiektów zaobserwowano, ze wiatr o określonej sile i kierunku, obniża temperaturę kropli z zasilacza, co w oczywisty sposób utrudnia otrzymanie produktu dobrej jakości.

Rozwiązaniem było przesterowanie urządzeń nawiewnych i wywiewnych w przypadku wiatru spełniającego powyższe kryteria, tak aby chronić strefę pracy zasilacza. W tym przypadku można było zauważyć, że niewielka zmiana algorytmu pozwala na zmniejszenie strat i wymierny efekt ekonomiczny.

2. Uzależnienie pracy wentylacji od temperatury zewnętrznej

Zdarzyło się, że projektanci innej instalacji towarzyszącej (gazowej) umieścili bez konsultacji z projektantem wentylacji swoją szafę sterującą i rurociągi z zaworami regulacyjnymi w pobliżu czerpni nawiewnych powietrza. Nawiew mroźnego powietrza w zimie na szafę sterującą i zawory regulacyjne w ewidentny sposób zagrażałby działaniu tej instalacji, a pośrednio całemu procesowi produkcji.

Automatyka wentylacji pozwala na programowe zablokowanie określonej grupy czerpni przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej ustalonego progu. Jednocześnie kontrolowana jest wartość podciśnienia w przyziemiu.

3. Jak opanować wahania różnicy ciśnienia pomiędzy halą pieca a halą zimnego końca?

W hutach szkła, w których hala zimnego końca jest oddzielona od hali pieca ścianą, różnica podciśnienia w przyziemiu tych hal powoduje niekontrolowany przepływ powietrza przez tunele odprężające. To oczywiście zakłóca reżim procesu odprężania szkła i grozi utratą produkcji. Nagłe wahania podciśnienia są również wysoce niepożądane.

Przemyślane rozmieszczenie czujników oraz odpowiednie zmiany w programie sterującym spowodowały, że możliwe było zminimalizowanie tego efektu. W ten sposób udało się zniwelować czynnik zakłócający proces rozprężania szkła.