Realizacje Ventosystem na mapie

Ventosystem Wydarzenia Realizacje Ventosystem na mapie

Urządzenia firmy Ventosystem znajdują się w największych blokach energetycznych w Polsce oraz w wielu zakładach produkcyjnych należących do różnorodnych gałęzi przemysłu.

Powyższa mapa przedstawia rozkład dostarczonych przez firmę Ventosystem urządzeń w podziale na wywietrzaki dachowe (WD) czerpnie ścienne (CS) i inne urządzenia. Wskazane są również obiekty w których zainstalowaliśmy sterowanie wentylacji. Wysokość słupka i wielkość gwiazdki odpowiada za liczbę danych urządzeń lub obiektów w których dostarczono instalację sterującą.

Od rozpoczęcia działalności, firma Ventosystem dostarczyła już ok. 2000 urządzeń do wentylacji naturalnej i wentylacji hybrydowej.

Wśród naszych realizacji znajduje się do tej pory 38 budynków w obiektach energetycznych (m. in. wentylacja kotłowni, wentylacja maszynowni) oraz 40 obiektów przemysłowych z różnorodnych gałęzi przemysłu (m. in. wentylacja naturalna hut szkła, wentylacja spalarni)

Na nasze dostawy składa się ponad 900 wywietrzaków dachowych, w tym ponad 200 wywietrzaków dwufunkcyjnych, działających również w funkcji klap dymowych. W ostatnich latach dostarczyliśmy także ponad 800 czerpni ściennych ruchomych. Dodatkowo, dostarczyliśmy również kilkadziesiąt sztuk zestawów do wentylacji hybrydowej czy też zintegrowanych zespołów nawiewnych z nagrzewnicami. 

W wielu z tych obiektów odpowiadaliśmy również za montaż i uruchomienie urządzeń do wentylacji. Wśród naszych realizacji znajduje się już 20 obiektów do których dostarczyliśmy sterowanie. Wiele z tych instalacji jest w pełni zautomatyzowanych.