Modernizacja wentylacji w Hucie Szkła

Ventosystem Wydarzenia Modernizacja wentylacji w Hucie Szkła

Modernizacja instalacji wentylacyjnych w hucie szkła

W ostatnim czasie pracownicy Ventosystem wykonali inwentaryzację wentylacji naturalnej i mechanicznej w hali piecowej i hali zimnego końca w jednej z dużych hut szkła w Polsce. Dodatkowo zostały wykonane pomiary parametrów powietrza na halach, takie jak miejscowe temperatury i prędkości powietrza. Inwentaryzacja i pomiary były pierwszym etapem otrzymanego zlecenia na modernizację pracy wentylacji w tym Zakładzie.

 

Wynikiem inwentaryzacji będzie koncepcja zmian w systemie wentylacji, które pomogą rozwiązać wiele problemów z którymi borykają się obecnie pracownicy w Hucie. Nieprawidłowa praca wentylacji ma negatywny wpływ na pracę urządzeń technologicznych, jakość produkcji i komfort pracy w hali piecowej oraz hali zimnego końca.   

 

Trzecim etapem zlecenia będzie wdrożenie proponowanych zmian i związana z nimi poprawa pracy wentylacji. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli poinformować o pozytywnych efektach naszych prac.