Wentylacja naturalna jesienią i zimą

Ventosystem Wydarzenia Wentylacja naturalna jesienią i zimą

Wentylacja naturalna jesienią i zimą

W okresie niskich temperatur prawidłowe sterowanie wentylacją naturalną ma kluczowy wpływ na warunki pracy i jakość produkcji w wielu zakładach przemysłowych

W okresie letnim wentylacja naturalna w zakładzie przemysłowym ma za zadanie przede wszystkim usuwać z kubatury zyski ciepła, które powstają w procesie technologicznym. W czasie wysokich temperatur zewnętrznych wentylacja pracuje z pełną wydajnością i zapewnia prawidłową temperaturę w strefie pracy i pod dachem hali przemysłowej.

W czasie, kiedy temperatura zewnętrzna spada do kilkunastu stopni zaczynają pojawiać się pierwsze problemy związane z wychładzaniem strefy pracy i wrażliwych obszarów procesu produkcyjnego oraz z uciążliwymi przeciągami. W okresie zimowym te problemy jeszcze się nasilają, prowadząc do niekorzystych warunków dla pracowników i dla produkcji.

Od lat współpracujemy z wieloma zakładami produkcyjnymi, m. in. z hutami szkła, w celu minimalizacji negatywnych zjawisk, które pojawiają się w okresie jesiennym i zimowym. W halach przemysłowych, gdzie zainstalowaliśmy system wentylacji naturalnej z układem automatycznego sterowania, rozwiązanie często sprowadza się do wprowadzenia drobnych zmian w programie sterującym.W zakładach, gdzie system wentylacji sterowany jest ręcznie lub przez źle ustawioną automatykę, opracowujemy kompleksowe koncepcje modernizacji systemu wentylacji. Obecnie takie koncepcje opracowywane są dla kilku hut szkła w Polsce

Warto zauważyć, że coraz większa jest świadomość faktu, że prawidłowa praca układu wentylacji istotnie wpływa na zadowolenie pracowników i poprawę jakości produkcji.