Urządzenia Ventosystem w EC Olsztyn

Ventosystem Wydarzenia Urządzenia Ventosystem w EC Olsztyn

Urządzenia Ventosystem w Elektrociepłowni Olsztyn

Do Elektorciepłowni Olszyn dostarczyliśmy 10 czerpni ściennych Thunderbird i 2 wywietrzaki dachowe Heatmover Classic

W ramach budowy kotłowni biomasowej o mocy 25 MWt realizownej w Olsztynie dostarczyliśmy 10 sztuk czerpni ściennych Thunderbird i 2 sztuki wywietrzaków dachowych wraz z cokołami. Nowa kotłownia zasilana biomasą będzie zlokalizowana na terenie ciepłowni Kortowo i będzie charakteryzować się wysokosprawną produkcją ciepła. Urządzenia dostarczone przez Ventosystem będą cześcią instalacji HVAC a ich głównym zadaniem będzie usuwanie  z hali kotłowni zysków ciepła wytwarzanych w czasie procesu produkcyjnego.