Kolejne dostawy do zakładów KGHM w Głogowie

Ventosystem Wydarzenia Kolejne dostawy do zakładów KGHM w Głogowie

Do modernizowanej hali P27 dostarczymy 4 cokoły i 12 wywietrzaków Heatmover-S 750

W ramach podpisanej umowy w najbliższym czasie dostarczymy 12 wywietrzaków Heatmover-S 750 wraz z cokołami. Głównym zadaniem wywietrzaków będzie usuwanie zysków ciepła powstających podczas procesów produkcyjnych.