Zakończenie dostaw urządzeń nawiewnych w kotłowni szczytowej w EC Żerań

Ventosystem Wydarzenia Zakończenie dostaw urządzeń nawiewnych w kotłowni szczytowej w EC Żerań

W sierpniu 2019 zakończyliśmy dostawy urządzeń nawiewnych do kotłowni szczytowej w Elektrociepłowni Żerań.

W ramach podpisanej umowy dostarczyliśmy 23 czerpnie VPL z siłownikami elektrycznymi oraz 13 zespołów nawiewnych z czerpniami VPL z siłownikami elektrycznymi.