Tłumiki akustyczne płytowe (kulisowe)


W systemach wentylacji naturalnej tłumiki akustyczne służą do ochrony otoczenia przed hałasem pochodzącym z procesu technologicznego we wnętrzu hali przemysłowej. Przepisy wyraźnie określają, jakie jest dopuszczalne natężenie dźwięku na granicy działki budowlanej lub na ścianie budynku, więc projektując wentylację naturalną trzeba również uwzględnić wymagane tłumienie dźwięku.

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Znając od technologów natężenie źródła dźwięku i dopuszczalny poziom natężenia dźwięku na zewnątrz hali potrafimy zaprojektować tłumiki akustyczne płytowe zapewniające dokładnie wymaganą tłumienność.

Chodzi przy tym rzecz jasna o tłumienność całej czerpni ściennej czyli zestawu tego urządzenia z żaluzją ruchomą lub całej wyrzutni dachowej (w tym przypadku z wywietrzakiem), a to nie jest zwykłe dodawanie! Spośród dużej (właściwie nieskończonej) liczby możliwych rozwiązań wybieramy dla tłumienia dźwięku te, które dadzą możliwie najmniejszy opór aerodynamiczny dla powietrza, czyli możliwie duży współczynnik przepływu aerodynamicznego cv.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Żaluzje stałe VEX i SIGMA Żaluzje stałe VEX i SIGMA Żaluzje stałe VEX i SIGMA

Żaluzje stałe VEX i SIGMA służą do ochrony przed słońcem i deszczem; zabudowane pionowo chronią ście- nne czerpnie powietrza; zabudo- wane poziomo redukują nasłone- cznienie fasady

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

w halach przemysłowych, gdzie są duże zyski ciepła, "motorem" wentylacji naturalnej jest ciąg termiczny - będzie ona działać bez względu na prędkość i kierunek wiatru!

YouTube GooglePlus