Elektrociepłownia Elbląg

Ventosystem Realizacje Kalendarium Elektrociepłownia Elbląg
Informacje
Obiekt: Elektrociepłownia
Lokalizacja: Elbląg
Zakres usług: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji i oddymiania wraz z automatyką
Urządzenia: 38 szt. czerpni ściennych Thunderbird, 11 szt. Heatmover-S CE, 5 szt. Heatmover-S, 2 szt. Vulcan
Odbiór: Styczeń 2013
Poprzednie
Następne