Heatmover-S

Ventosystem Urządzenia Wywietrzaki Heatmover-S

Heatmover-S jest ulepszoną wersją wywietrzaka dachowego Heatmover. Zapewnia on wydajność niespotykaną w tej klasie urządzeń, przy spełnieniu swoich podstawowych zadań: odprowadzania nadwyżek ciepła z procesu technologicznego metodą wentylacji naturalnej oraz zabezpieczania przed wnikaniem opadów atmosferycznych. Dzięki symulacjom komputerowym (CFD), a następnie badaniom modelowym osiągnięto aerodynamiczny współczynnik przepływu w wywietrzaku Heatmover-S równy cv0=0,735. Dla porównania inne konstrukcje typu labiryntowego spotykane na rynku zapewniają aerodynamiczny współczynnik przepływu w granicach 0,20≤ cv0 ≤0,40.

Wywietrzaki Heatmover-S znajdują zastosowanie szczególnie w obiektach o ekstremalnych wymaganiach odprowadzenia ciepła, np. w hutach szkła i metali oraz blokach energetycznych.

Główne cechy wywietrzaka Heatmover-S:

  • standardowe szerokości wlotu powietrza: 750 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.500 mm;
  • maksymalna długość: 3.000 mm;
  • aerodynamiczny współczynnik przepływu cv0 = 0,735 - wysoki współczynnik cv to duża "wydajność wywiewna". Oznacza to, że określoną z wyliczeń ilość ciepła można usunąć z obiektu przy mniejszej powierzchni geometrycznej otworów i za pomocą mniejszej ilości urządzeń, co pozwala zoptymalizować koszty inwestycyjne;
  • w standardzie zapewnione jest tłumienie na poziomie R’w = 10 dB (możliwe jest zwiększenie tłumienia akustycznego poprzez wykładzinę tłumiącą do R’w = 13 dB lub do wyższych wartości tłumienia za pomocą dodatkowego tłumika kulisowego w cokole).
  • standardowe wykonanie z blachy ze stopu aluminium odpornego na korozję – odpowiada odporności korozyjnej dla środowiska kategorii C4
  • możliwość wykonania z rozmaitych materiałów, w tym ze stali kwasoodpornej zapewniającej odporność dla środowiska kategorii C5-I
  • wersja Heatmover-S-CE posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12101-2 dla klap dymowych i może być stosowana w Polsce z napędem pneumatycznym. W przypadku wymaganych siłowników elektrycznych należy stosować certyfikowane wywietrzaki dwufunkcyjne Vulcan II opisane w innej zakładce tego serwisu.
Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson