O firmie

Ventosystem O firmie

VENTOSYSTEM jest firmą inżyniersko-handlową.

 Naszym obszarem działania jest wentylacja hut szkła i metali, wentylacja spalarni śmieci oraz wentylacja elektrowni. We wszystkich takich i podobnych obiektach, z których należy usunąć nadwyżki ciepła, a w razie pożaru oddymić, stosowana jest prawie wyłącznie wentylacja naturalna, czasami również wentylacja hybrydowa (wentylacja naturalna wspomagana wentylatorem mechanicznym w wywietrzaku dachowym).

Obliczeniami wentylacji naturalnej, hybrydowej i mieszanej wspieramy inżyniersko projektantów, inwestorów i generalnych wykonawców. Współpracujący z nami projektanci mogą liczyć na nieodpłatne udostępnienie programu VENTOS do obliczania wentylacji w budynkach przemysłowych o znacznych zyskach ciepła oraz na pełne wsparcie we wszelkich kwestiach technicznych.

Generalnym wykonawcom zapewniamy instruktaż i nadzór nad montażem w pierwszej fazie realizacji. Na życzenie są też możliwe realizacje kompleksowe z montażem, automatyką wentylacji naturalnej i uruchomieniem instalacji – wykonujemy je we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami instalacyjnymi.

Działalność w wyżej opisanym zakresie prowadzimy od 2007 roku pod firmą VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz.

W 2012 roku przyjęliśmy do wykonania i zakończyliśmy w I. kwartale 2013 roku pierwsze kontrakty kompleksowe, t.j. po współuczestniczeniu w procesie projektowym dostarczyliśmy żaluzjowe czerpnie powietrza i wywietrzaki przemysłowe, w tym wywietrzaki dwufunkcyjne, wykonaliśmy ich montaż w ścianach i na dachu, poprowadziliśmy trasy kablowe względnie rurkowe do wysterowania urządzeń elektrycznie względnie pneumatycznie, uruchomiliśmy systemy w pełnej automatyce.

W związku z rozszerzeniem zakresu działalności o wykonawstwo (wyłącznie według własnych lub konsultowanych z nami projektów) zmieniliśmy formę prawną firmy na spółkę prawa handlowego.

Od 2013 roku działaliśmy pod firmą VENTOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, natomiast od 15 października 2021 roku kontynuujemy działalność pod firmą VENTOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pozostałych zakładkach na naszej witrynie znajdziecie Państwo wyjaśnienia i odnośniki do stosowanej przez nas praktyki inżynierskiej. Siłą rzeczy zawartości tych podstron będzie przybywać z biegiem czasu.

Do obliczeń przewietrzania naturalnego budowli kubaturowych (hal przemysłowych) stosujemy metodę zaproponowaną i sprawdzoną w publikacjach, polegającą na bilansowaniu masy strumieni powietrza w węzłach oraz bilansu ciśnień w niezależnych oczkach obwodów - metodzie analogicznej do stosowanej w teorii obwodów elektrycznych. Podany tam algorytm został zaimplementowany w programie komputerowym pod nazwą VENTOS i w jego wersji bazowej jest dostępny dla zainteresowanych na licencji freeware po zgłoszeniu swoich danych na odpowiedniej podstronie tego serwisu.

Dla biur projektowych zajmujących się profesjonalnie wentylacją obiektów kubaturowych w przemyśle udostępniamy program VENTOS w wersji PROFESSIONAL na licencji indywidualnej, jako silne i precyzyjne narzędzie do projektowania wentylacji w przemysłowych obiektach kubaturowych.


Projektujemy własne dachowe wentylatory hybrydowe. Ich główny obszar zastosowań to obiekty kubaturowe średniej wielkości mieszczące urządzenia emitujące ciepło i hałas, ale też obiekty duże i wysokie, w których z jakichś istotnych przyczyn nie można zastosować wyłącznie wentylacji naturalnej.

Stanowią one energooszczędną alternatywę dla permanentnej wentylacji mechanicznej przez klasyczne wentylatory dachowe.