Bloki energetyczne

Ventosystem Realizacje Bloki energetyczne

Wentylacja naturalna i hybrydowa elektrowni stanowi główną kompetencję naszej firmy.

Budynki kotłowni węglowych w blokach energetycznych klasy 900 – 1000 MW przekraczają zazwyczaj wysokość 100 m. Projektowanie wentylacji naturalnej jest przez to trudne, nie tyle pod względem utrzymania limitu temperatury pod dachem, ile głównie pod względem podciśnienia w przyziemiu w zimie. Okazuje się, że błędy projektowe firm, które nie posiadają w tym względzie właściwego doświadczenia, skutkują nadmiernym podciśnieniem w przyziemiu budynku w zimie, które utrudnia otwarcie lub zamknięcie drzwi, albo stwarza zagrożenie dla ludzi przy niekontrolowanym ich zamknięciu.

Ventosystem jest biurem inżynierskim, które zajmuje się obliczeniami wentylacji naturalnej z uwzględnieniem wszystkich aspektów charakterystycznych dla tak wysokich budynków typu halowego.

Wywiew naturalny w większości wiodących inwestycji w Polsce został zrealizowany poprzez wywietrzaki przemysłowe Heatmover, Heatmover-S, i Vulcan II.

Wszystkie urządzenia są dobierane indywidualnie. Zapewniamy wymaganą odporność na każdą kategorię korozyjności środowiska.

Za zastosowaniem naszych urządzeń przemawia wieloletnie doświadczenie oraz niepowtarzalne właściwości urządzeń, które oferujemy:

  • wywietrzaki Heatmover świetnie sprawdzają się w długich pasmach wywietrzaków liniowych na niestandardowych otworach w dachu;
  • wywietrzak Heatmover-S to lider wydajności wśród oferowanych przez nas wywietrzaków - polecamy go szczególnie w miejscach, gdzie powierzchnia na dachu przeznaczona na wywiew naturalny jest bardzo ograniczona;
  • wywietrzak Vulcan II dwufunkcyjny pozwala zminimalizować koszty inwestycyjne poprzez wykorzystanie go jako wywietrzaka dachowego i klapy dymowej;
  • wywietrzak Vulcan II jednofunkcyjny jest idealnym uzupełnieniem instalacji wentylacji naturalnej przy zastosowaniu oddymiających wywietrzaków Vulcan II.

Do napowietrzania budynków elektrowni stosowane są natomiast żaluzjowe czerpnie powietrza oraz zespoły nawiewne.

W kwestii sprawdzenia naszych kompetencji zapraszamy do zakładki „Realizacje