Inne obiekty

Ventosystem Realizacje Inne obiekty

Nasze czerpnie ścienne, przemysłowe wywietrzki dachowe, wentylacja hybrydowa oraz inne urządzenia są stosowane nie tylko do wentylacji hut, elektrowni czy spalarni.

Wśród innych obiektów, w których urządzenia wentylacji naturalnej VENTOSYSTEM bardzo dobrze się sprawdzają, wymienić można także:

  • zakłady chemiczne,
  • hale produkcyjne,
  • sprężarkownie,
  • odlewnie metali.

Wentylacja grawitacyjna również w takich obiektach wymaga odpowiedniego dostosowania urządzeń do warunków w nich występujących oraz ustalonych dla nich wymagań.

Do napowietrzania zalecamy stosowanie czerpni ściennych Thunderbird.

Jeżeli w budynku konieczne jest zastosowanie klap dymowych, najlepszym rozwiązaniem jest wywietrzak dachowy Vulcan II. W wersji dwufunkcyjnej jest to urządzenie służące do odprowadzania powietrza w wentylacji naturalnej oraz spełniające funkcję klapy dymowej.

Jeśli wywietrzak oddymiający nie jest wymagany, polecamy model Heatmover-S, czyli wywietrzak o najwyższym współczynniku przepływu aerodynamicznego.

W sytuacji, gdy ciąg termiczny w obiekcie okresami nie jest wystarczający do pracy wentylacji naturalnej, odpowiednim rozwiązaniem jest wentylacja hybrydowa z zastosowaniem zestawów VentoHybrid, które łączą klasyczny wywietrzak dachowy z wentylatorem.