Kalendarium

Ventosystem Realizacje Kalendarium
czerwiec 2017
Elektrownia Opole
Elektrownia Opole
Elektrownia Opole to elektrownia węglowa wchodząca w skład holdingu PGE. Od lutego 2014 roku trwa budowa bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 1800 MW. Zakończenie prac budowlanych przy bloku nr 5 przewidziane jest na III kwartał 2018 r., a przy bloku nr 6 na I kwartał 2019 r. Realizacja przewiduje dostawę oraz montaż 179 sztuk wywietrzaków przemysłowych, 158 sztuk zespołów nawiewnych oraz 18 szt. żaluzji nawiewnych Thunderbird na obydwa bloki.
Więcej
maj 2016
Spalarnia Szczecin
Spalarnia Szczecin
Spalarnia odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zwana EcoGeneratorem, powstaje w porcie szczecińskim. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, przetwarzająca w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Maksymalna moc EcoGeneratora w kogeneracji to 32 MW energii cieplnej i 11 MW energii elektrycznej. Planowo w zakresie naszej realizacji znajdowała się kompletna dostawa i montaż urządzeń oraz projektowanie i automatyka wentylacji naturalnej dla hal: kotłów oraz oczyszczania spalin. Ze względu na odstąpienie od umowy z inwestorem przez firmę Mostostal Warszawa - naszego zleceniodawcę, musieliśmy przerwać prace przed zakończeniem inwestycji. Do tego czasu wykonaliśmy dostawy i montaże 20 szt. wywietrzaków przemysłowych Heatmover z cokołami i 50 szt. żaluzji nawiewnych Thunderbird. Przekazaliśmy również nasze ekspertyzy techniczne, takie jak weryfikacja obliczeń wentylacji i symulacja CFD.
Więcej
listopad 2015
Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice jest to druga co do wielkości elektrownia węglowa w Polsce. Moc osiągalna elektrowni to 2880 MW. Obecnie trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW. W zakresie realizacji przewidziana została dostawa 108 sztuk wywietrzaków przemysłowych i 2 sztuk klap upustowych.
Więcej