Kalendarium

Ventosystem Realizacje Kalendarium
Lipiec 2022
Elektrociepłownia Lublin
Elektrociepłownia Lublin
Obiekt w Lublinie jest pierwszą polską sprywatyzowaną elektrociepłownią. Ostatnie lata zostały poświęcone na jej gruntowną modernizację, w którą wpisuje się również budowa nowego bloku energetycznego zasilanego biomasą. W ramach tej inwestycji dostarczyliśmy 16 sztuk wywietrzaków dachowych, z czego 6 sztuk stanowiły dwufunkcyjne wywietrzaki oddymiające.
Więcej

Od 15 października 2021 r.

kontynuujemy działalność pod firmą VENTOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Maj 2021
Huta Miedzi Głogów – Hala P-27 – VI etap
Huta Miedzi Głogów – Hala P-27 – VI etap
Realizacja kolejnego, szóstego etapu dostaw do Huty Miedzi Głogów. Jest to kombinat metalurgiczny zajmujący się hutnictwem miedzi. Podstawowymi produktami HM „Głogów” są miedź elektrolityczna rafinowana oraz srebro produkowane w postaci sztabek i granulatu. Dostawy do Huty Miedzi Głogów prowadzimy regularnie od kilku lat. Ostatni etap realizacji obejmował dostawę 9 sztuk wywietrzaków przemysłowych Heatmover-S wraz z cokołami na halę P-27.
Więcej
Październik 2020
Huta szkła w Orzeszu - modernizacja III etap
Huta szkła w Orzeszu - modernizacja III etap
III etap prac zakończył kompleksową modernizację systemu wentylacji w Hucie szkła CP Glass Orzesze. Polegał on na dostawie i montażu czerpni ściennych i przepustnic wielopłaszczyznowych do hal wannowych W2 i W3 wraz z instalacjami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zainstalowany został również system automatycznego sterowania instalacją wentylacji wraz z czujnikami obiektowymi, który nadzoruje pracę urządzeń zamontowanych we wszystkich trzech etapach modernizacji. Dzięki odpowiedniemu wysterowaniu urządzeń nawiewnych na halach zimnego końca oraz urządzeń nawiewnych i wywiewnych w halach wannowych możliwe jest utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych i ciśnieniowych wewnątrz obiektu.
Więcej