Ardagh Glass Ujście

Ventosystem Realizacje Kalendarium Ardagh Glass Ujście
Informacje
Obiekt: Huta szkła
Lokalizacja: Ujście
Zakres usług: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji wraz z automatyką
Urządzenia:

119 szt. czerpni ściennych VPL,

32 szt. wywietrzaków Heatmover-S

Odbiór: Luty 2013
Poprzednie
Następne