Elektrociepłownia Elbląg

Ventosystem Realizacje Kalendarium Elektrociepłownia Elbląg
Informacje
Obiekt: Elektrociepłownia
Lokalizacja: Elbląg
Zakres usług: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji i oddymiania wraz z automatyką
Urządzenia:

38 szt. czerpni ściennych Thunderbird,

11 szt. wywietrzaków Heatmover-S CE,

5 szt. wywietrzaków Heatmover-S,

2 szt. wywietrzaków Vulcan

Odbiór: Styczeń 2013
Poprzednie
Następne