Ardagh Glass Gostyń

Ventosystem Realizacje Kalendarium Ardagh Glass Gostyń
Informacje
Obiekt: Huta szkła
Lokalizacja: Gostyń
Zakres usług: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji wraz z automatyką
Urządzenia:

48 szt. czerpni ściennych Thunderbird,
18 szt. wywietrzaków Heatmover-S,

tłumienie akustyczne 15 dB

Odbiór: Kwiecień 2015
Poprzednie
Następne