Huta Miedzi Głogów - Hala pieców anodowych

Ventosystem Realizacje Kalendarium Huta Miedzi Głogów - Hala pieców anodowych
Informacje
Obiekt: Huta Miedzi
Lokalizacja: Głogów
Zakres usług: Dostawa i montaż czerpni ściennych i wywietrzaków
Urządzenia:

114 szt. czerpni ściennych Thunderbird,

8 szt. wywietrzaków Heatmover-S

Odbiór: Październik 2015

Właściciel nie wyraził zgody na publikację fotografii z obiektu

Poprzednie
Następne