Czerpnie powietrza

Ventosystem Urządzenia Czerpnie powietrza

Czerpnia powietrza to urządzenie przeznaczone do pobierania powietrza z atmosfery i wprowadzenia go do kanału wentylacyjnego albo bezpośrednio do wnętrza budynku.

Każda czerpnia, niezależnie od konstrukcji, ma za zadanie uniemożliwić, albo przynajmniej znacznie ograniczyć wnikanie opadów atmosferycznych zaciąganych do wnętrza budynków wraz ze strumieniem powietrza.

Wyróżnia się czerpnie stałe i regulowane.

Czerpnie stałe to zazwyczaj żaluzje stałe nazywane czasem kratami ochronnymi (niem.: Wetterschutzgitter).

Czerpnia powietrza regulowana to ruchoma żaluzja nawiewna lub zespół żaluzji stałej i połączona z nią przepustnica wielopłaszczyznowa.

Zarówno wentylacja naturalna, jak i mechaniczna może się odbywać z udziałem żaluzjowych czerpni powietrza. Zależy to tylko od tego, czy różnica ciśnienia na czerpni powodująca przepływ powietrza jest wytwarzana grawitacyjnie, czy mechanicznie.

Oferowane przez nas czerpnie sprawdziły się już wielokrotnie w przy wentylacji hut, spalarni, elektrowni i wielu innych obiektów.