VPL

Ventosystem Urządzenia Czerpnie powietrza VPL

Czerpnie ścienne powietrza (żaluzje ruchome) VPL są przeznaczone do wentylacji naturalnej
(wentylacji grawitacyjnej) w przemyśle. Czerpnie te to nowoczesne urządzenia wentylacyjne
do zabudowy w ścianach zewnętrznych hal i budynków. Zazwyczaj pełnią rolę czerpni
powietrza nawiewanego dla systemów aeracji.
Czerpnia ścienna jest zbudowana ze sztywnej ramy i osadzonych w niej poziomych,
zblokowanych ze sobą ruchomych lameli wykonanych z blachy aluminiowej. Istnieje wariant
lameli z uszczelkami poprawiającymi szczelność całej żaluzji w stanie zamkniętym. Inna opcja
to czerpnie ścienne żaluzjowe izolowane akustycznie. Izolacja akustyczna czerpni żaluzjowej
zapewnia tłumienie 7 dB przy kącie otwarcia 45 o.
Żaluzja może być otwierana i zamykana ręcznie, elektrycznie albo pneumatycznie. Konsola
i króćce łączące są dopasowane do rodzaju napędu i ruchu dźwigni. Wszelkie dźwignie
i elementy łączące nie wymagają konserwacji.

Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson