Zespoły nawiewne

Ventosystem Urządzenia Czerpnie powietrza Zespoły nawiewne

Z rozmaitych przyczyn technicznych i/lub organizacyjnych w obiektach przemysłowych, głównie blokach energetycznych, mogą być preferowane całe zespoły nawiewne.

Taki zespół składa się z dwupowłokowej obudowy z izolacją termiczną, sekcji tłumika akustycznego, zamykanego od strony wnętrza hali przepustnicą wielopłaszczyznową. W obiektach o dużej wysokości dochodzącej do 100 m i wyższych za przepustnicą wielopłaszczyznową mogą być montowane nagrzewnice wodne powietrza nawiewanego.

W innym wariancie zespół nawiewny może mieć również komorę mieszania do podłączenia kanału dla powietrza obiegowego pompowanego z wnętrza budynku wentylatorem. Taki układ stwarza możliwość dogrzewu powietrza podczas postoju bloku energetycznego, czyli zastępuje aparaty grzewczo-wentylacyjne (AGW).

Opisany zespół nawiewny, niezabezpieczony na wlocie pozostaje w kompetencji branży HVAC.

Zabezpieczeniem przed zaciąganiem opadów atmosferycznych do wnętrza budynku są żaluzje stałe (tzw. kraty nawiewne) pozostające w kompetencji wykonawcy elewacji budynku.

Główne cechy zespołu nawiewnego:

  • zespół nawiewny może posiadać dowolne wymiary, w szczególności może być łączony z dwóch, trzech lub wiekszej ilości modułów ustawianych obok siebie
  • w zespołach nawiewnych aerodynamiczny współczynnik przepływu jest mniejszy niż na żaluzjach ruchomych z tłumikiem i oscyluje około wartości cv0 = 0,30, natomiast w wersji z nagrzewnicą wodną wartość cv0 = 0,20 należy uznać za zadowalającą;
  • w zespołach nawiewnych niezbędny jest otwór rewizyjny zapewniający łatwy dostęp do przepustnicy i siłowników; w szczególności może to umożliwiać komora mieszania.
Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson