Klapy upustowe

Ventosystem Urządzenia Klapy upustowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe (określane również jako przepony nadciśnieniowe) służą do zapobiegania skutkom nadmiernego wzrostu ciśnienia w obiekcie, które może powstać w wyniku eksplozji. Szczególnie polecane są do pomieszczeń zamkniętych zagrożonych wybuchem, takich jak gazownie czy hale produkcji chemicznej. Klapy są skonstruowane zgodnie ze stanem najnowszej techniki i są przystosowane do zabudowy w zewnętrznych ścianach budynków.