Przemysłowe wywietrzaki dachowe

Ventosystem Urządzenia Przemysłowe wywietrzaki dachowe

Wywietrzaki dachowe oferowane przez VENTOSYSTEM to urządzenia wentylacji naturalnej przeznaczone do usuwania nadwyżek ciepła z przemysłowych budynków typu halowego.

Wentylacja hut szkła i metali, wentylacja elektrowni, oraz wentylacja spalarni odpadów jest bez tych urządzeń praktycznie niespotykana albo występuje tylko wyjątkowo.

Istotną cechą wywietrzaków dachowych jest ich zdolność do utrzymywania pełnego strumienia powietrza wywiewanego przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu przed wnikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza obiektu. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji: w przypadku wywietrzaków oferowanych przez VENTOSYSTEM są to płyty, klapy lub lamele regulacyjne kierujące przepływem powietrza oraz rynny odprowadzające wodę deszczową na powierzchnię dachu.

Niektóre typy wywietrzaków zostały przebadane i certyfikowane na zgodność z normą PN-EN 12101-2 zyskując dodatkowo funkcję klap dymowych. W Polsce wymogi europejskiej normy zharmonizowanej oraz wszystkich przepisów lokalnych spełnia wywietrzak przemysłowy Vulcan II, który może występować jako wywietrzak jedno- lub dwufunkcyjny. W przypadku wywietrzaków dwufunkcyjnych można mówić o wywietrzaku posiadającym funkcję klapy dymowej lub równoważnie o klapie dymowej posiadającej funkcję wywietrzaka.

Nazwa "wywietrzaki liniowe" utarła się zwyczajowo dobrze obrazując możliwość zabudowy jednego długiego otworu w dachu modułami wywietrzaków tworzącymi "linię jeden za drugim". W określonych przypadkach możliwa jest też zabudowa w formie „matrycy jeden przy drugim”. Poszczególne moduły mogą być oczywiście ustawiane także nad mniejszymi otworami pojedynczo.