Heatmover-S

Ventosystem Urządzenia Przemysłowe wywietrzaki dachowe Heatmover-S

Heatmover-S jest ulepszoną wersją wywietrzaka przemysłowego Heatmover.

Zapewnia on wydajność niespotykaną w tej klasie urządzeń, przy spełnieniu swoich podstawowych zadań: odprowadzania nadwyżek ciepła z procesu technologicznego metodą wentylacji naturalnej oraz zabezpieczania przed wnikaniem opadów atmosferycznych. Dzięki symulacjom komputerowym (CFD), a następnie badaniom modelowym osiągnięto aerodynamiczny współczynnik przepływu w wywietrzaku Heatmover-S równy cv0=0,735. Dla porównania inne konstrukcje typu labiryntowego spotykane na rynku zapewniają aerodynamiczny współczynnik przepływu w granicach 0,20≤ cv0 ≤0,40.

Wywietrzaki przemysłowe Heatmover-S znajdują zastosowanie szczególnie w obiektach o ekstremalnych wymaganiach dotyczących odprowadzenia ciepła, np. do wentylacji hut szkła i hut metali oraz do wentylacji elektrowni (kotłowni, maszynowni, galerii nawęglania).

Główne cechy wywietrzaka Heatmover-S:

  • standardowe szerokości wlotu powietrza: 750 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.500 mm;
  • maksymalna długość: 3.000 mm;
  • aerodynamiczny współczynnik przepływu cv0 = 0,735 - wysoki współczynnik cv to duża "wydajność wywiewna". Oznacza to, że określoną z wyliczeń ilość ciepła można usunąć z obiektu przy mniejszej powierzchni geometrycznej otworów i za pomocą mniejszej ilości urządzeń, co pozwala zoptymalizować koszty inwestycyjne;
  • w standardzie zapewnione jest tłumienie na poziomie R’w = 10 dB (możliwe jest zwiększenie tłumienia akustycznego poprzez wykładzinę tłumiącą do R’w = 13 dB lub do wyższych wartości tłumienia za pomocą dodatkowego tłumika kulisowego w cokole);
  • standardowe wykonanie z blachy ze stopu aluminium odpornego na korozję;
  • w zależności od wymagań odporności na korozję istnieje możliwość wykonania z rozmaitych materiałów (z uwzględnieniem korozyjnych substancji w środowisku), zapewniających odporność dla środowiska kategorii C5I.
Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson