Vulcan II

Ventosystem Urządzenia Przemysłowe wywietrzaki dachowe Vulcan II

Wywietrzak Vulcan II to najnowszy produkt w ofercie VENTOSYSTEM występujący w dwóch wersjach:

  •  wywietrzak dwufunkcyjny Vulcan II (oddymiający),
  •  wywietrzak jednofunkcyjny Vulcan II.

Wywietrzak oddymiający (dwufunkcyjny) Vulcan II znajduje zastosowanie w systemach wentylacji naturalnej obiektów przemysłowych, w których na co dzień trzeba odprowadz zyski ciepła, ale w przypadku pożaru konieczne jest oddymianie hali. Takich urządzeń wymaga np. wentylacja elektrowni lub wentylacja spalarni. 

  • długość mniejszą niż 3 m i odpowiednio krótszy cokół;
  • także inne siłowniki elektryczne

Pozostałe cechy użytkowe wywietrzaków jednofunkcyjnych Vulcan II: cv0, R’w są jednakowe jak wywietrzaków dwufunkcyjnych. Odporność śniegowa (SL) i wiatrowa (WL) są również identyczne przy zastosowaniu siłowników objętych badaniem na zgodność z PN-EN 12101-2.

Wywietrzaki z klapami lamelowymi zapewniają pełną ochronę przed wnikaniem opadów do wnętrza hali mimo całkowicie otwartego ciągu wentylacyjnego. Moduły ustawione w jednej osi na wspólnym cokole tworzą wywietrzaki liniowe.


Główne cechy wywietrzaka dwufunkcyjnego Vulcan II:

Jeśli oddymianie nie jest w danym obiekcie wymagane lub jest realizowane w inny sposób, wówczas można stosować wywietrzaki Vulcan II jednofunkcyjne.

Są to konstrukcyjnie identyczne wywietrzaki jak Vulcan II dwufunkcyjne, a jedynie pozbawione wyzwalacza termicznego. 

Ponadto wywietrzak jednofunkcyjny może mieć:

  • dwufunkcyjny wywietrzak przemysłowy certyfikowany na zgodność z normą oddymiającą PN-EN12101-2. Służy do wentylacji naturalnej oraz dodatkowo do oddymiania (zastępuje tradycyjne klapy dymowe);

  • wyposażony w siłownik oraz układ samowyzwalania termicznego po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury;
  • występuje tylko w wymiarze zewnętrznym 2.250 mm x 3.000 mm (wymiary otworu 1.500 mm x 2.707 mm);
  • aerodynamiczny współczynnik przepływu cv0 = 0,56;
  • w standardzie zapewnione jest tłumienie na poziomie R’w = 13 dB (możliwe jest zwiększenie tłumienia akustycznego poprzez tłumiki kulisowe).
Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson