Tłumiki akustyczne

Ventosystem Urządzenia Tłumiki akustyczne

Oferowane przez nas tłumiki akustyczne znajdują zastosowanie w wentylacji naturalnej, mieszanej i hybrydowej. Przeznaczone są do ochrony akustycznej otoczenia przed hałasem, spowodowanym przez procesy technologiczne wewnątrz hal przemysłowych.

Przy projektowaniu wentylacji naturalnej należy uwzglednić wymagania odnośnie tłumienności akustycznej urządzeń R'w. Tą wartość muszą określić specjaliści od akustyki wychodząc od maksymalnie dopuszczalnego natężenia dźwięku na ścianie budynku, aby nie została przekroczona norma na granicy działki. Drugim niezbędnym krokiem jest określenie R'w urządzeń, które jest oczywiście dużo mniejsze niż R'w ściany lub dachu, bo też otwory wentylacji naturalnej w ścianach i w dachu stanowią tylko ułamek całej powierzchni emisji dźwięku przez ścianę lub dach.

My potrafimy prawidłowo zaprojektować tłumik, a właściwie cały zespół nawiewny, który może składać się z kilku urządzeń, aby uzyskał on wymaganą tłumienność akustyczną R'w.