Wentylacja hybrydowa

Ventosystem Urządzenia Wentylacja hybrydowa
Urządzenia

Wentylacja hybrydowa jest odpowiedzią na bezdyskusyjną potrzebę oszczędzania energii oraz wymóg ochrony środowiska, w tym ochrony akustycznej. Wszędzie tam, gdzie naturalna cyrkulacja powietrza nie wystarcza, lepsza będzie wentylacja hybrydowa niż mechaniczna, która jest energochłonna i permanentna.

Koncepcja ta wykorzystuje wentylatory dachowe typoszeregu VentoHybrid. Pozwala ona na połączenie dwóch rodzajów cyrkulacji powietrza – naturalnej i mechanicznej. Nie łączą się one równolegle, tylko zgodnie z potrzebą chwili, nawzajem się zastępują. W układach wielowentylatorowych postulat nie łączenia ich (uzasadniony inżyniersko i prawnie) musi zapewnić automatyka.

Wentylatory zostają uruchamiane, gdy działanie wentylacji naturalnej nie jest wystarczające do zapewnienia odpowiednich warunków wewnętrznych. Umiejętność sterowania wentylatorami pozwala na utrzymanie wymaganych warunków powietrza w obiekcie przy minimalnym czasie pracy urządzeń mechanicznych, co zapewnia oszczędności w zużyciu energii.

Preferowanymi obszarami zastosowań tego rozwiązania w przemyśle są obiekty, w których występują zyski cieplne od technologii, ale niska lub średnia wysokość budynku nie gwarantuje (szczególnie w lecie) wytworzenia wystarczającego ciągu termicznego do wentylacji naturalnej.

Wentylatory hybrydowe w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex nadają się znakomicie do obiektów, w których mogą ulatniać się gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową. W takiej sytuacji wentylacja hybrydowa spełnia rolę wentylacji awaryjnej.

Przykładami takich obiektów są:

  • sprężarkownie powietrza lub innych gazów technicznych,
  • przepompownie,
  • trafostacje,
  • hale produkcyjne,
  • elektrociepłownie.