Oddymianie pożarowe

Ventosystem Usługi systemowe Oddymianie pożarowe

System oddymiania grawitacyjnego jest wykorzystywany do odprowadzania dymu i ciepła powstałego w czasie pożaru w obiektach typu halowego. Odpowiednio zaprojektowana instalacja oddymiająca zapobiega zadymieniu dróg ewakuacyjnych, zabezpiecza konstrukcję budynku przed uszkodzeniem związanym z działaniem wysokiej temperatury oraz zapewnia warunki do rozpoczęcia akcji gaśniczej. Zastosowanie instalacji oddymiania grawitacyjnego pozwala obniżyć klasę odporności pożarowej obiektu oraz zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe, co przekłada się na oszczędności inwestycyjne.

Oferta firmy Ventosystem preferuje urządzenia dwufunkcyjne, t.j. np. wywietrzaki do odprowadzania ciepła z obiektów o dużym obciążeniu cieplnym (hut szkła i metali, bloków energetycznych itp.) certyfikowane dodatkowo na zgodność z normą PN-EN 12101-2 i przepisami krajowymi jako klapy dymowe.

Przykładem może być przemysłowy wywietrzak dachowy Vulcan II posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 12101-2 i stosowany w Polsce w instalacjach oddymiających jako klapa dymowa. Wywietrzak ten został przebadany z kilkoma typami siłowników i może być sterowany zarówno ze źródła gwarantowanego, jak i ze źródła niegwarantowanego, gdzie pozycja pożarowa jest osiągana po zdjęciu zasilania z siłownika za pomocą sprężyny powrotnej.

Żaluzja ruchoma typu Thunderbird posiada dokumenty niezbędne do zastosowania jej jako przeciwpożarowa żaluzja doprowadzająca powietrze kompensacyjne do strefy oddymianej.

W wielu typach obiektów system oddymiania grawitacyjnego posiada przewagę nad systemem nawiewno-wywiewnym typu mechanicznego. Szczególnie, że ta sama instalacja może być użyta do wentylacji naturalnej, jak i oddymiającej obiektu. Pozwala to na zmniejszenie liczby urządzeń służących do wentylacji, a tym samym na oszczędność miejsca na dachu i na elewacji oraz na zmniejszenie kosztów instalacji HVAC oraz przeciwpożarowej.

Posiadamy doświadczenie w zakresie instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepła w oparciu o normy polskie i zagraniczne. Oferujemy wykonanie kompletnego systemu sterowania urządzeniami oddymiającymi, wraz z okablowaniem i sterowaniem.

W dziale Realizacje znajdą Państwo przykłady wykonanych przez nas instalacji oddymiania grawitacyjnego obiektów przemysłowych.