Serwis

Ventosystem Usługi systemowe Serwis

W każdym zakładzie przemysłowym dla zapewnienia ciągłości pracy niezbędne jest utrzymanie stałej sprawności kluczowych elementów instalacji. System wentylacji naturalnej jest jedną z tych instalacji, której awaria może mieć nagłe, negatywne skutki nie tylko dla procesów technologicznych, ale również dla bezpieczeństwa obsługi i wytrzymałości konstrukcji całego obiektu. Dotyczy to szczególnie hut szkła, w których temperatura wywiewanego powietrza sięga 80OC, a czasami nawet więcej.

W ramach obsługi serwisowej oferujemy dla naszych Klientów przeglądy okresowe instalacji, szybką reakcję na bieżące usterki oraz wsparcie techniczne w zakresie pracy wentylacji. Profesjonalna obsługa serwisowa pozwala na utrzymanie instalacji w optymalnym stanie przez cały okres eksploatacji.

Obsługa serwisowa systemu z automatyką obejmuje dodatkowo regularny, zdalny nadzór nad instalacją, w tym szybką reakcję na stany alarmowe oraz bieżącą kontrolę parametrów instalacji. W połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem pozwala to niejednokrotnie na diagnozę awarii i usterek bez konieczności angażowania pracowników zakładu oraz ograniczenie liczby wyjazdów serwisowych, co znacznie zmniejsza koszty obsługi serwisowej dla Użytkownika.