Systemy wentylacji z automatyką

Ventosystem Usługi systemowe Systemy wentylacji z automatyką

Oferujemy Państwu konfigurację kompletnego systemu wentylacji wraz z automatyką, oprogramowaniem adekwatnym do życzeń Użytkownika, a także uruchomienie całego systemu i wsparcie w początkowym okresie eksploatacji.

Wentylacja naturalna czy hybrydowa w zakładzie przemysłowym niejednokrotnie musi spełniać wiele funkcji. Urządzenia znajdujące się w ofercie VENTOSYSTEM służą nie tylko do odprowadzania zysków ciepła, ale również do oddymiania i wentylacji awaryjnej (np. w przypadku wycieku gazu).

W zależności od dodatkowych funkcji wentylacji dobierzemy dla Państwa odpowiedni typ urządzeń wentylacyjnych wraz z właściwym rodzajem elementów wykonawczych – siłowników elektrycznych lub pneumatycznych - oraz silnikami elektrycznymi wentylatorów o właściwych parametrach. Prawidłowy dobór urządzeń pozwala na optymalizację kosztów inwestycji.

Sercem układu automatyki wentylacji jest elektryczna szafa zasilająco-sterująca ze sterownikiem programowalnym do automatycznego otwierania/zamykania określonych nawiewów i wywiewów naturalnych oraz ewentualnego załączania/wyłączania wentylatorów mechanicznych. Wszystkie sygnały monitorujące i wyzwalające sekwencje sterujące trafiają właśnie tutaj. Szafę można też oczywiście przełączać na sterowanie ręczne, jeśli w sytuacjach nadzwyczajnych zachodzi taka potrzeba.

Prawidłowe zaplanowanie wyposażenia szafy zasilająco-sterującej, typu sterownika przemysłowego czy też liczby, rodzajów i rozmieszczenia czujników obiektowych przekłada się bezpośrednio na funkcjonalność, bezpieczeństwo i niezawodność instalacji.

Urządzenia nawiewne i wywiewne mogą być uruchamiane elektrycznie lub pneumatycznie. W przypadku pneumatyki sygnały elektryczne z szafy trafiają do elektrozaworów wyspy pneumatyki. W przypadku zastosowania wywietrzaków certyfikowanych na klapy dymowe (PN-EN 12101-2) część elektrozaworów może mieć tzw. priorytet pożarowy, tj. przesterowanie zewnętrznym sygnałem z systemu alarmu pożarowego (SAP), powodujące otwarcie urządzeń oddymiania grawitacyjnego za pomocą sprężonego CO2 z butli.

Wybór optymalnego rodzaju tras kablowych oraz okablowania elektrycznego lub tras pneumatycznych również pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów instalacji.

System pneumatyczny, niedoceniany przez wiele osób, ma wiele zalet. Główne z nich to: krótki czas reakcji, niezawodność oraz bezpieczeństwo w środowisku zagrożonym wybuchem gazu.

Oferujemy kompleksową konfigurację systemu wentylacji wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi, w formule „pod klucz”.