Tłumienność akustyczna urządzeń

Ventosystem Usługi systemowe Tłumienność akustyczna urządzeń

Każde urządzenie wentylacyjne, a w szczególności urządzenie wentylacji naturalnej – czerpnie i wywietrzaki dachowe – stanowią część budynku zabezpieczającą wnętrze od warunków pogodowych panujących na zewnątrz. Ich główne zadanie wentylacyjne musi odpowiadać również innym aspektom prawa budowlanego, m.in. wymogom ochrony akustycznej otoczenia przed hałasem spowodowanym produkcją przemysłową w procesie technologicznym zachodzącym wewnątrz budynku.

Przepisy wyraźnie określają, jakie jest dopuszczalne natężenie dźwięku na granicy działki budowlanej. Stąd specjaliści od akustyki potrafią określić jaka jest wymagana tłumienność akustyczna urządzeń montowanych w ścianach i dachu budynku, aby hałas z wnętrza budynku nie stanowił zagrożenia dla ochrony środowiska na zewnątrz.

My potrafimy konstruować urządzenia wentylacji naturalnej i hybrydowej, które spełniają te wymogi ochrony środowiska przed hałasem.

Parametrem, który należy określić jest tłumienność całej czerpni ściennej czyli zestawu tłumika z żaluzją ruchomą lub całej wyrzutni dachowej (w tym przypadku tłumika z wywietrzakiem), a nie tylko poziom tłumienności akustycznej poszczególnych elementów zestawu. Spośród dużej liczby możliwych rozwiązań tłumienia dźwięku wybieramy te, które dadzą możliwie najmniejszy opór aerodynamiczny powietrzu, czyli możliwie duży współczynnik przepływu aerodynamicznego cv0.

Jako chyba jedyna firma oferujemy regulowane żaluzje nawiewne izolowane akustycznie na R’w=7dB przy kącie otwarcia 45O. Nie jest to być może dużo, ale zastępuje sporo droższy dodatkowy kulisowy tłumik akustyczny, który zapewnia tłumienność niewiele większą.