VENTOS

Ventosystem VENTOS
Ventos Online - program obliczeniowy

VENTOS ONLINE jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej. Program nadaje się głównie dla hal przemysłowych, w których w wyniku procesu technologicznego powstają duże zyski ciepła. Wytwarzany w hali przez źródło ciepła ciąg termiczny jest wówczas wystarczającym "motorem" wentylacji, której w znaczący sposób nie są w stanie zakłócić podmuchy wiatru.

Danymi wejściowymi dla programu są zyski ciepła oraz parametry otworów nawiewnych i wywiewnych, a także urządzeń wentylacyjnych w nich zamontowanych. Program oblicza wówczas maksymalną temperaturę pod dachem oraz ilości i prędkości powietrza przepływającego przez każdy otwór, a ponadto poziom wyrównania ciśnień w budynku. W programie uwzględniono możliwość udziału wentylacji mechanicznej oraz wpływ wiatru.

VENTOS ONLINE dysponuje trzema językami: polskim, angielskim i niemieckim i w każdym z tych języków może wygenerować raport ze wszystkimi danymi liczbowymi i schematycznym rysunkiem budynku. Możliwa jest obsługa programu np. w języku polskim, a następnie wydruk raportu dodatkowo w innym języku.

Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do programu VENTOS ONLINE w wersji professional kliknij tutaj

Konto w VENTOS ONLINE zostanie aktywowane najpóźniej w drugim dniu roboczym.

LICENCJA DLA WERSJI PROFESSIONAL

  • Niniejsza licencja dotyczy programu VENTOS w wersji PROFESSIONAL.
  • Właścicielem programu jest firma VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz.
  • Program jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej hal przemysłowych, w tym budynków o dużych zyskach ciepła. Raport z obliczeń można załączać do własnych projektów, ale tylko w całości, bez żadnych zmian i cięć, w szczególności tych ukrywających pochodzenie programu.
  • Ta licencja upoważnia Użytkownika do legalnego korzystania z programu po rejestracji u właściciela lub uprawnionego licencjobiorcy posiadającego prawa administracyjne i aktywowaniu przez niego konta. Program jest bezpłatny.
  • Danych do logowania do programu VENTOS nie można udostępniać osobom trzecim (niezarejestrowanym) bez wiedzy i zgody właściciela.
  • Obowiązują zastrzeżenia o odpowiedzialności prawnej. Treść tych zastrzeżeń jest widoczna na stronie głównej programu oraz na wydruku raportu z obliczeń.
  • Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem programu w celu przekazania dodatkowych wskazówek oraz uzyskania uwag i opinii Użytkownika dla doskonalenia programu w następnych wersjach. 

Wszystkie wzory w tym programie zostały użyte przy założeniu, że obiekt jest stabilny temperaturowo, czyli suma zysków ciepła w pomieszczeniu jest równa sumie strumieni cieplnych odprowadzanych przez wentylację. Z tego powodu program nie nadaje się do obliczania zjawisk dynamicznych jak np. wentylacji pożarowej albo awaryjnego wentylowania pomieszczenia zagrożonego wybuchem gazu.

Program ten nie zwalnia użytkownika z posiadania i stosowania wiedzy inżynierskiej oraz rozumienia zjawisk fizycznych występujących w wentylacji naturalnej budynków. Wyniki obliczeń programu będą zawsze odpowiednie do przyjętych kryteriów i wprowadzonych danych wejściowych, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Nie możemy odpowiadać za założenia i dane projektowe / Wykluczenie odpowiedzialności prawnej:

Wszystkie dane, informacje oraz teoretyczne podstawy obliczeń użyte w naszym programie, zostały przez Ventosystem dokładnie przeanalizowane i sprawdzone. Tym nie mniej nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych błędów. Mimo wnikliwego sprawdzenia nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność wyników obliczeń powstałych na podstawie nieautoryzowanych przez nas danych wejściowych. W szczególności Ventosystem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i konsekwencje, które powstaną w następstwie bezpośredniego lub pośredniego stosowania nieautoryzowanych przez nas obliczeń. Ventosystem nie ponosi też odpowiedzialności za bezkrytyczne stosowanie wyników dla zastosowań, które do tej pory nie zostały przebadane. Uwagi i postulowane korekty prosimy przesyłać na biuro@ventosystem.pl