Realizacja dostawy czerpni VPL

Ventosystem Wydarzenia Realizacja dostawy czerpni VPL

Nasze ostatnie zamówienie dotyczyło czerpni powietrza żaluzjowych skierowanych do Zakładów Górniczych „Rudna”

 

Dostarczyliśmy 11 szt. czerpni ściennych żaluzjowych VPL na potrzeby przebudowy budynku rozdrabialni w rejonie Zakładu Wzbogacania Rud „Rudna”, który jest jednym z oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.