INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI

Ventosystem Wydarzenia INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI

Informacja Zarządu Spółki

 

Informujemy, że w wyniku podpisania Umowy Sprzedaży Przedsiębiorstwa z dnia 15 października 2021 r. dotychczasowa działalność prowadzona pod firmą:

„VENTOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”

prowadzona będzie dalej pod firmą „VENTOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”                                         

(KRS: 0000452658; NIP: 5252547060; Regon: 146474294).

 

Zgodnie z ww. Umową od dnia 15 października 2021 r. wszelkie zobowiązania i należności Sprzedającego VENTOSYSTEM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przejmuje Kupujący VENTOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.