Ventosystem w Synthosie Oświęcim - ruszył kocioł fluidalny

Ventosystem Wydarzenia Ventosystem w Synthosie Oświęcim - ruszył kocioł fluidalny

Wentylacja naturalna Ventosystem została wykorzystana w nowoczesnej proekologicznej instalacji

16.02.2017 r. w zakładach chemicznych Synthos Oświęcim oddano do użytku nowe inwestycje: kotła fluidalnego oraz instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin. Jako podwykonawca uczestniczyliśmy w pracach przy największej i najdroższej z nich, którą była modernizacja budynku kotła fluidalnego.

W ramach Inwestycji w Oświęcimiu dostarczyliśmy:

  • 28 szt. żaluzjowych czerpni powietrza Thunderbird,
  • 8 szt. wywietrzaków przemysłowych Heatmover-S wraz z cokołami;

Wśród naszych prac wykonawczych możemy natomiast wymienić:

  • instruktaż montażu dostarczonych urządzeń i nadzór w jego początkowej fazie,
  • projektowanie automatyki wentylacji naturalnej,
  • dostawę oraz podłączenie szafy AKPiA wraz z czujnikami obiektowymi i oprogramowaniem obiektowym,
  • uruchomienie systemu sterowania, testy, szkolenie personelu użytkownika,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej automatyki.

Realizacja naszych prac w tym obiekcie zakończyła się w listopadzie 2015 r.

Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz polistyrenu do spieniania.