Zakończenie dostaw urządzeń na blok gazowo-parowy w EC ŻERAŃ

Ventosystem Wydarzenia Zakończenie dostaw urządzeń na blok gazowo-parowy w EC ŻERAŃ

Nowy rok w VENTOSYSTEM rozpoczął się pracowicie.

W styczniu 2020 zakończyliśmy dostawy czerpni ściennych oraz przemysłowych wywietrzaków dachowych przeznaczonych dla hal: maszynowni turbiny parowej, maszynowni turbiny gazowej oraz kotła odzysknicowego w nowym bloku gazowo-parowym Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

W zakresie naszych dostaw znalazły się:

- żaluzjowe czerpnie ścienne VPL - 118 szt.,

- wywietrzaki dachowe Vulcan II dwufunkcyjne do wentylacji technologicznej i oddymiania pożarowego - 29 szt.,

- wywietrzaki dachowe Vulcan II jednofunkcyjne - 9 szt.

W ramach odrębnych zamówień na tym samym obiekcie realizujemy również projektowanie i automatykę instalacji sterowania wentylacją naturalną i oddymianiem grawitacyjnym.

Jest to już kolejny z obiektów, w którym odpowiedzialni jesteśmy za kompleksową realizację systemu wentylacji naturalnej.