VentoHybrid

Ventosystem Urządzenia Wentylacja hybrydowa VentoHybrid

Wentylatory dachowe typoszeregu VentoHybrid są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, głównie w obiektach, gdzie występują zyski ciepła ale niska lub średnia wysokość budynku nie gwarantuje (szczególnie w lecie) wytworzenia wystarczającego ciągu termicznego do wentylacji naturalnej, albo w których konieczność intensywnej cyrkulacji mechanicznej pojawia się periodycznie lub sporadycznie, a w pozostałym czasie wystarcza grawitacyjna. Do takich obiektów należą m.in.: sprężarkownie powietrza lub innych gazów technicznych, przepompownie, trafostacje, hale produkcyjne i hale turbin gazowych w elektrociepłowniach.

Urządzenia wentylacji hybrydowej VentoHybrid składają się z niezwykle wydajnego wywietrzaka dachowego Heatmover-S oraz wentylatora osiowego. Uruchamianie wentylatorów może następować w przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury powietrza zewnętrznego lub w przypadku okresowego zwiększenia zysków ciepła od procesów technologicznych. Włączenie wentylatora powinno odbywać się automatycznie po przekroczeniu określonych warunków wewnętrznych. Zastosowanie odpowiedniego silnika w wykonaniu Ex oraz innych zabezpieczeń przed ewentulnym powstaniem iskrzenia umożliwia stosowanie wentylatorów hybrydowych VentoHybrid do wentylacji awaryjnej.

Dodatkowo zestawy hybrydowe VentoHybrid wyposażone są w tłumiki akustyczne chroniące otoczenie przed hałasem z wnętrza hali, a także od własnego wentylatora osiowego, jeśli pracuje. Standardowa tłumienność wynosi (zależnie od typu) ok. 20 dB, ale może też być dopasowana do konkretnych potrzeb. 

Typoszereg urządzeń VentoHybrid obejmuje 4 wielkości:

  • VH-630-750 - do 15.000 m³/h
  • VH-800-1000 - do 25.000 m³/h
  • VH-1000-1200 - do 40.000 m³/h
  • VH-1250-1500 - do 65.000 m³/h
Reprezentujemy w Polsce firmę Robertson