VENTOS


Wybierz język / Choose language / Wählen Sie die Sprache

Polski Angielski Niemiecki
Ventos PL Ventos PL

Przykład pulpitu oraz raportu.

VENTOS jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej. Program nadaje się głównie dla hal przemysłowych, w których w wyniku procesu technologicznego powstają duże zyski ciepła. Wytwarzany w hali przez źródło ciepła ciąg termiczny jest wówczas wystarczającym "motorem" wentylacji, której w znaczący sposób nie są w stanie zakłócić podmuchy wiatru.

Danymi wejściowymi dla programu są zyski ciepła oraz parametry otworów nawiewnych i wywiewnych, a także urządzeń wentylacyjnych w nich zamontowanych. Program oblicza wówczas maksymalną temperaturę pod dachem oraz ilości i prędkości powietrza przepływającego przez każdy otwór, a ponadto poziom wyrównania ciśnień w budynku. W programie uwzględniono możliwość udziału wentylacji mechanicznej oraz wpływ wiatru.

VENTOS dysponuje trzema językami: polskim, angielskim i niemieckim i w każdym z tych języków może wygenerować raport ze wszystkimi danymi liczbowymi i schematycznym rysunkiem budynku. Możliwa jest obsługa programu n.p. w języku polskim, a następnie wydruk raportu dodatkowo w innym języku.

Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatnie program VENTOS w wersji professional kliknij tutaj

Istnieje możliwość otrzymania profili temperatur wewnętrznych hali huty szkła i hali kotłowni bloku energetycznego, po zgłoszeniu zapotrzebowania w naszym formularzu kontaktowym.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

nowoczesne wywietrzaki przemysłowe Heatmover-S to bardzo wydajne urządzenia, w pełni zabezpieczające przed wnikaniem opadów mimo otwartego ciągu wentylacyjnego!

YouTube GooglePlus