Pomiary wentylacji w nowych obiektach

Ventosystem Wydarzenia Pomiary wentylacji w nowych obiektach

W mijającym miesiącu wykonaliśmy ekspertyzy stanu wentylacji w trzech hutach szkła.  Przeprowadziliśmy pomiary parametrów powietrza i dokonaliśmy inwentaryzacji stanu urządzeń wentylacyjnych zarówno w halach piecowych, jak i na zimnych końcach odwiedzanych hut szkła. 

W hutach szkła opakowaniowego odbywa się nieprzerwana produkcja opakowań szklanych. W dwóch hutach, w których przeprowadzaliśmy pomiary, produkowane są butelki i słoiki dla branży spożywczej. W trzeciej hucie produkcja obejmuje małe pojemniki na perfumy i kosmetyki. Produkcja szkła jest związana z emisją dużych ilości ciepła nie tylko w hali wannowej, ale również na zimnym końcu. 

 Wszystkie te huty borykają się z problemami związanymi z wentylacją hali piecowej i wentylacją hali zimnego końca. Głównym problemem dla pracowników jest niekomfortowa temperatura w strefie pracy. Brak dopowiedniego systemu wentylacji jest częstym problemem w hutach szkła. które zaniedbały tę kwestię na etapie projektowania i budowy hali produkcyjnej.    

 Na podstawie wykonanych pomiarów parametrów powietrza i inwentaryzacji urządzeń wentylacyjnych, budujemy model hali produkcyjnej w programie VENTOS, który służy do obliczeń wentylacji w obiektach kubaturowych o dużych zyskach ciepła. Model obliczeniowy służy następnie do symulacji pracy wentylacji przy zmieniających się warunkach zewnętrznych lub po modyfikacji systemu wentylacji. Zbudowane modele obliczeniowe pozwolą nam na opracowanie i przedstawienie Klientom koncepcji modernizacji systemów wentylacji w badanych hutach.