Dostawa czerpni i wywietrzaków do EC Wilno

Ventosystem Wydarzenia Dostawa czerpni i wywietrzaków do EC Wilno

Pod koniec lutego rozpoczęliśmy dostawy cokołów pod wywietrzaki dachowe w ramach kompleksowej dostawy urządzeń wentylacji naturalnej do nowobudowanej Elektrociepłowni w Wilnie. Zakres umowy obejmuje cokoły i wywietrzaki dachowe oraz czerpnie ścienne. Dostawy zakończą się w czerwcu 2019 r. 

W budowę nowej Elektrociepłowni w Wilnie zaangażowane jest konsorcjum z udziałem Budimex S.A. Zadanie obejmuje budowę „pod klucz” kompletnego zakładu termicznego przetwarzania odpadów oraz układu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z procesu spalania biomasy wraz z instalacjami pomocniczymi.

W ramach tego projektu dostarczamy 59 czerpni ściennych i 24 wywietrzaki dachowe wraz z cokołami. To kolejna duża budowa obiektu energetycznego, tym razem na Litwie, w której urządzenia dostarczane przez Ventosystem znalazły zastosowanie.