Wywietrzaki dachowe Heatmover-S


Heatmover-S jest ulepszoną wersją wywietrzaka dachowego Heatmover. Jest przeznaczony do tych samych zadań - odprowadzania nadwyżek ciepła z procesu technologicznego metodą wentylacji naturalnej. Posiada on też wszystkie te same cechy funkcjonalne.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Dzięki symulacjom komputerowym (CFD) a następnie badaniom modelowym udało się tu osiągnąć aerodynamiczny współczynnik przepływu Cvo=0,735 - to bardzo dużo w porównaniu do innych konstrukcji typu labiryntowego spotykanych na rynku (Cv=0,20 ... 0.40).

Wysoki współczynnik Cv to duża "wydajność wywiewna", a zatem określoną z wyliczeń ilość ciepła można usunąć z obiektu przy mniejszej powierzchni geometrycznej otworów i za pomocą mniejszej ilości urządzeń - czyli taniej!

W przypadku stosowania wywietrzaków do oddymiania pożarowego należy użyć wywietrzaka dwufunkcyjnego VULCAN II posiadającego certyfikat zgodności z normą PN-EN 12101-2 oraz siłownik elektryczny z dopuszczeniem CNBOP.


Wywietrzak HM, HM-S, Vulcan II i Vulcan St. Pdf
Instrukcja i warunki Montażu
Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover

Klasyczne wywietrzaki przemysłowe Heatmover są niskie, tanie i łatwo z nich tworzyć wywietrzaki liniowe.

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

przy wentylacji naturalnej możemy również chronić środowisko przed hałasem z wnętrza hal produkcyjnych; projektujemy takie instalacje na wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

YouTube GooglePlus