Huta Miedzi Głogów – Hala P-27 – VI etap

Ventosystem Realizacje Kalendarium Huta Miedzi Głogów – Hala P-27 – VI etap
Informacje
Obiekt: Huta Miedzi
Lokalizacja: Głogów
Zakres usług: Dostawa wywietrzaków
Urządzenia: 9 szt. wywietrzaków Heatmover-S
Odbiór: Maj 2021